Nehledáte

Hledám varianty 'nehledáte' [ nehledejte (1) nehledáte (3) nehledám (3) nehledali (3) nehledal (2) nehledají (4) nehledá (4) ]. Nalezeno 20 veršù.
Leviticus 13:36...kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, kněz již nehledá zažloutlé ochlupení - postižený je nečistý....
1. Letopisů 15:13...na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vyNehledali jsme totiž jeho vůli, jak náleží." Kněží a levité...
2. Letopisů 15:13...otců, celým srdcem a celou duší. Kdokoli by nehledal Hospodina, Boha Izraele, měl zemřít, byl malý...
2. Letopisů 16:12...na nohy. Byl vážně nemocný, ve své nemoci však nehledal Hospodina, ale lékaře. V jednačtyřicátém roce...
Žalmy 10:4... Hospodina snižují, ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich myšlení. Na svých...
Jeremiáš 38:4...ve městě ještě zbyli, i všemu lidu. Ten muž nehledá prospěch tohoto lidu, ale jeho zkázu!" "Hle, je ve...
Ezechiel 34:4...neovazujete, zaběhlé nepřivádíte zpět, ztracené nehledáte, ale surově a krutě nad nimi panujete. Rozutekly...
Ezechiel 34:6... ovce jsou rozptýleny po vší zemi a nikdo je nehledá, nikdo nejde za nimi. Proto, pastýři, slyšte slovo...
Ezechiel 34:8...potravou kdejaké divé zvěře a protože pastýři nehledají ovce, ale starají se sami o sebe, a nikoli o...
Ozeáš 7:10... přesto se nevracejí k Hospodinu, svému Bohunehledají ho navzdory tomu všemu. Efraim je jako holub,...
Amos 5:5...Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, žijeteNehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do Beer-šeby...
Sofoniáš 1:6...ty, kdo se od Hospodina odvracejí, kdo Hospodina nehledají a kdo se po něm neptají." Zmlkněte před...
Jan 5:30... tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který poslal....
Jan 5:44...druhých, ale chválu, která je od samotného Bohanehledáte. Nemyslete si, že vás budu žalovat před Otcem....
Jan 6:26...Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, říkám vámNehledáte proto, že jste viděli zázraky, ale že jste...
Jan 8:50...ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. však nehledám svoji slávu; je tu někdo jiný, který ji hledá a...
Římanům 9:32...ale tohoto cíle nikdy nedosáhl. Proč? Protože ji nehledali na základě víry, ale na základě skutků. Narazili...
Římanům 10:20...ještě odvážněji: "Dal jsem se najít těm, kdo  nehledali, ukázal jsem se těm, kdo o nestáli." O Izraeli...
1. Korintským 10:33... Vždyť i vždycky vycházím všem vstříc, neboť nehledám vlastní prospěch, ale prospěch mnohých, aby byli...
1. Korintským 13:5...láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubánehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |