Neftalímovi

Hledám varianty 'neftalímovi' [ neftalímovi ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 46:24...Danův: Chušim. Synové Neftalímovi: Jachceel, Guni, Jecer a Šilem. To jsou potomci...
Numeri 1:42...Ašer čítalo 41 500 mužů. Synové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů...
Numeri 26:48...rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z něj rod...
Deuteronomium 33:23...řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu vyskakuje!" O Neftalímovi řekl: "Přízní jsi nasycen, Neftalíme, požehnání...
Soudců 6:35... Vyslal také posly k Ašerovi, ZabulonoviNeftalímovi, aby jim i oni vytáhli vstříc. Gedeon pak Boha...
1. Letopisů 7:13...Irovi: Šupim a Chupim. Syn Danův: Chušim. Synové Neftalímovi: Jachaciel, Guni, Jecer a Šilem. To jsou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |