Neftalíma

Hledám varianty 'neftalíma' [ neftalíma ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 1:15...Gáda: Eljasaf, syn Deuelův, z Neftalíma: Achira, syn Enanův. To jsou členové sněmu,...
Soudců 4:6...přikazuje: Jdi, vezmi s sebou deset tisíc mužůNeftalíma a Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor. pak...
Soudců 4:10...s Barákem do Kedeše, kam Barák svolal ZabulonaNeftalíma. Následovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i Debora....
Soudců 7:23...u Abel-mecholy naproti Tabatu. Izraelští mužiNeftalíma, Ašera a z celého Manasese byli povoláni, aby...
1. Letopisů 12:35...v plné zbroji, odhodlaných bez váhání pomoci. Z Neftalíma 1 000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s pavézami a...
1. Letopisů 12:41...příbuzní dokonce z Isachara, ZabulonaNeftalíma přiváželi jídlo na oslech, velbloudech, mezcích a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |