Nedrž

Hledám varianty 'nedrž' [ nedržíš (1) nedržím (1) nedrží (3) nedrželi (2) nedržel (2) nedrž (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 11:24...před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat násNedržíš se snad toho, co ti dal tvůj bůh Kemoš? Stejně tak...
1. Královská 11:33...bohu Kemošovi a amonskému bohu MolochoviNedržel se mých cest a nedělal, co je v mých očích správné;...
2. Královská 21:22...se jim. Opustil Hospodina, Boha svých otců, a nedržel se Hospodinových cest. Amonovi dvořané se proti...
Job 24:13... k jeho cestám se neznají a jeho stezek se nedrží. Vrah vstává, když se zešeří, aby zabíjel ubohé...
Izaiáš 43:6...shromáždím. Severu řeknu: "Propusť je!" a jihu: "Nedrž je!" Přiveď syny zdaleka, dcery ze světových...
Izaiáš 44:20...srdce svádí jej. Nezachrání se, neřekne: "Nedržím v pravici prázdnou lež?" Pamatuj na to, Jákobe,...
Ezechiel 44:8...svými ohavnostmi jste porušovali mou smlouvuNedrželi jste stráž u mých svatých věcí a místo sebe jste...
Daniel 2:43...mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou. Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí...
Jan 20:17...hebrejsky: "Rabboni!" (což znamená "Učiteli"). "Nedrž ," řekl Ježíš. "Ještě jsem nevystoupil ke svému...
Koloským 2:19...nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslínedrží se Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené...
2. Petr 1:16...našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodunedrželi jsme se vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako...

Slova obsahující nedrž: nedrž (2) nedržel (2) nedrželi (2) nedrží (3) nedržím (1) nedržíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |