Nedodrželi

Hledám varianty 'nedodrželi' [ nedodrží (3) nedodrželi (3) nedodržel (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 23:19... není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní? Hle, dostal jsem...
1. Královská 2:43...‚Rozhodl jsi dobře. Poslechnu.' Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?" Král tehdy...
1. Královská 11:10...následovat cizí bohy, Šalomoun Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin Šalomounovi řekl: "Protože je to...
1. Královská 11:11...řekl: "Protože je to s tebou takové, že jsi nedodržel mou smlouvu ani ustanovení, která jsem ti...
1. Královská 13:21...Hospodin: ‚Vzepřel ses Hospodinovu rozkazuNedodržel jsi příkaz, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh, ale...
Nehemiáš 1:7...jsme zhřešili! Zachovali jsme se k tobě hrozněnedodrželi jsme přikázání, pravidla a zákony, jež jsi vydal...
Nehemiáš 5:13...kapsu svého pláště a prohlásil: "Každého, kdo nedodrží své slovo, Bůh takto vytřese z jeho domu i z...
Žalmy 78:10...zdatní lukostřelci, v den bitvy se dali na útěkNedodrželi smlouvu Boží, odmítli se řídit jeho Zákonem....
Žalmy 89:32...mými pravidly, ustanovení jestliže porušínedodrží příkazy - holí potrestám jejich poklesky a...
Židům 8:9...a vyvedl je z Egypta. Vždyť oni tuto mou smlouvu nedodrželi, a jsem se od nich odvrátil, praví Hospodin....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |