Necizolož

Hledám varianty 'necizolož' [ necizolož ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 20:14... Necizolož. Nekraď...
Deuteronomium 5:18... Necizolož. Nekraď...
Matouš 5:27...poslední haléř. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.' vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě...
Matouš 19:18...která?" zeptal se. Ježíš odpověděl: "‚Nezabíjejnecizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku' a ‚miluj svého...
Marek 10:19...není dobrý, jen jediný - Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, nepodváděj, cti svého...
Lukáš 18:20...není dobrý - jen jediný, Bůh. Přikázání znáš: ‚Necizolož, nezabíjej, nekraď, nelži, cti svého otce i matku...
Římanům 2:22...Kážeš: "Nekraď," a přitom sám kradeš? Říkáš: "Necizolož," a sám cizoložíš? Štítíš se model, a přitom...
Římanům 13:9...druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání "Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď" a všechna ostatní...
Jakub 2:11...selhal, provinil se ve všech. Tentýž, kdo řekl: "Necizolož," řekl také: "Nezabíjej." Pokud tedy necizoložíš,...

Slova obsahující necizolož: necizolož (9) necizoložíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |