Nebuzaradan

Hledám varianty 'nebuzaradan' [ nebuzaradan ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 25:8...zmocněnec babylonského krále, velitel gardistů Nebuzaradan. Vypálil Hospodinův chrám i královský palác;...
2. Královská 25:11...kteří zůstali ve městě, odvlekl velitel gardistů Nebuzaradan stejně jako ty, kteří přeběhli k babylonskému...
2. Královská 25:20... kteří se nacházeli ve městě. Velitel gardistů Nebuzaradan je zajal a odvedl do Ribly k babylonskému králi...
Jeremiáš 52:15...hradby okolo celého Jeruzaléma. Velitel gardistů Nebuzaradan odvlekl část chudiny, zbytek těch, kdo zůstali...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |