Nebatova

Hledám varianty 'nebatova' [ nebatova ]. Nalezeno 17 veršù.
1. Královská 15:1...Abiáš. Osmnáctého roku vlády Jeroboáma, syna Nebatova, začal nad Judou kralovat Abiáš. Kraloval v...
1. Královská 16:3...jeho dům, takže dopadne jako dům Jeroboáma, syna Nebatova: Kdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo...
1. Královská 16:26...před ním. Ve všem se držel cesty Jeroboáma, syna Nebatova, a jeho hříchů, kterými svedl celý Izrael, aby...
1. Královská 16:31...by mu nestačilo držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále...
1. Královská 21:22...s tvým domem jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova, a jako s domem Baašy, syna Achiášova, protože jsi...
1. Královská 22:53...svého otce a své matky i cesty Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu. Sloužil Baalovi,...
2. Královská 3:3...otec. Zůstával ale v hříších Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu, a neodvrátil se od...
2. Královská 9:9...s domem Achabovým jako s domem Jeroboáma, syna Nebatova, a jako s domem Baašy, syna Achiášova. A Jezábel...
2. Královská 10:29...Jehu se ale neodvrátil od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, totiž od těch zlatých...
2. Královská 13:2...očích zlé. Následoval hříchy Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, a neodvrátil se od nich....
2. Královská 13:11... Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael, ale pokračoval v nich....
2. Královská 14:24... Neodvrátil se od žádných hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. To on obnovil hranice...
2. Královská 15:9...otcové. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Šalum, syn Jábešův,...
2. Královská 15:18...neodvrátil od žádného z hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Do země pak přitáhl...
2. Královská 15:24...zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Pekach, syn Remaliášův,...
2. Královská 15:28...zlé. Neodvrátil se od hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl celý Izrael. Za vlády izraelského...
2. Královská 17:21...domu Davidova, udělali si králem Jeroboáma, syna Nebatova. Jeroboám ale Izrael odvrátil od Hospodina a svedl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |