Nazaretu

Hledám varianty 'nazaretu' [ nazaretu (11) nazaret (4) ]. Nalezeno 15 veršù.
Matouš 2:23...kraje. Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván...
Matouš 4:13...Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v...
Matouš 21:11..." odpovídaly zástupy, "ten prorok z galilejského Nazaretu!" Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo...
Matouš 26:71...řekla ostatním: "Tenhle byl také s tím JežíšemNazaretu." Petr ho však znovu zapřel. "Toho člověka...
Marek 1:9..." V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v Jordánu. Když...
Marek 14:67...na něj a řekla: "Ty jsi byl také s tím JežíšemNazaretu." On to ale zapřel: "Nerozumím. Nevím, o čem...
Marek 16:6..."Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného JežíšeNazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili....
Lukáš 1:26...Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu...
Lukáš 2:4...svého města. I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém...
Lukáš 2:39...Hospodinova zákona, vrátili se do svého města Nazaretu v Galileji. Chlapec pak rostl a sílil, naplňován...
Lukáš 2:51... o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do Nazaretu a byl jim poslušný. Jeho matka to všechno...
Lukáš 4:16...synagogách a všichni ho chválili. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v...
Jan 1:45...v Zákoně a proroci - Ježíše, syna JosefovaNazaretu!" "Co dobrého může být z Nazaretu?" opáčil...
Jan 1:46...Josefova z Nazaretu!" "Co dobrého může býtNazaretu?" opáčil Natanael. "Pojď se podívat," řekl mu...
Skutky 10:38...v Galileji, po křtu, který kázal Jan. JežíšeNazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |