Nazaretského

Hledám varianty 'nazaretského' [ nazaretských (1) nazaretský (9) nazaretském (1) nazaretského (5) ]. Nalezeno 16 veršù.
Matouš 2:23... Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský. V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské...
Marek 1:24...duchem. Vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý...
Marek 10:47... syn Timeův. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj...
Lukáš 4:34...hlasitě vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý...
Lukáš 18:37...se to děje. Když mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretský, začal křičet: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se...
Lukáš 24:19...dnech stalo!" "O čem?" zeptal se jich. "O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcích i...
Jan 18:5...vyšel vstříc se slovy: "Koho hledáte?" "Ježíše Nazaretského!" odpověděli. "To jsem ," řekl jim (a jeho...
Jan 18:7... "Koho hledáte?" zeptal se jich znovu. "Ježíše Nazaretského!" opakovali. " jsem vám řekl, že to jsem ...
Jan 19:19...a připevnit na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů,...
Skutky 2:22...slova, Izraelité: Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a...
Skutky 3:6... ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" Vzal ho za pravou ruku, zvedl...
Skutky 4:10...před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, jehož jste vy ukřižovali a jehož Bůh vzkřísil...
Skutky 6:14...a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní ustanovení, která jsme...
Skutky 22:8...‚Kdo jsi, Pane?' a on odpověděl: ‚ jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' Moji společníci...
Skutky 24:5...je nesmírně nebezpečný. Jakožto vůdce sekty nazaretských vyvolává nepokoje mezi všemi Židy po celém...
Skutky 26:9... že se musím všemožně stavět proti jménu Ježíše Nazaretského, což jsem také v Jeruzalémě dělal. Z pověření...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |