Natanaela

Hledám varianty 'natanaela' [ natanaela ]. Nalezeny 4 verše.
1. Letopisů 2:14... druhého Abinadaba, třetího Šimeu, čtvrtého Natanaela, pátého Radaje, šestého Ocema a sedmého Davida...
2. Letopisů 17:7...své hodnostáře Ben-chaila, Obadiáše, ZachariášeNatanaela a Michajáše, aby učili v judských městech. Poslal...
Jan 1:45... města Ondřejova a Petrova.) Filip našel Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš...
Jan 1:47...se podívat," řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanaela, jak jde k němu, řekl o něm: "Hle, opravdový...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |