Natanael

Hledám varianty 'natanael' [ natanael ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Letopisů 15:24...byli stráže u Truhly. Kněží Šebaniáš, JošafatNatanael, Amasaj, Zachariáš, Benajáš a Eliezer troubili...
1. Letopisů 26:4... druhý Jozabad, třetí Joach, čtvrtý Sachar, pátý Natanael, šestý Amiel, sedmý Isachar, osmý Peuletaj. (Bůh...
Jan 1:46..."Co dobrého může být z Nazaretu?" opáčil Natanael. "Pojď se podívat," řekl mu Filip. Když Ježíš...
Jan 1:48...není žádná lest!" "Odkud znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl jsem pod fíkovníkem," řekl mu Ježíš,...
Jan 1:49... "ještě než Filip zavolal." "Rabbi!" zvolal Natanael, "Ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!" Ježíš mu...
Jan 21:2...se to takto: Šimon Petr, Tomáš zvaný DvojčeNatanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva...

Slova obsahující natanael: natanael (6) natanaela (4) natanaelem (1) natanaelův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |