Nastavte

Hledám varianty 'nastavte' [ nastavte (1) nastavila (1) nastavil (4) nastaví (1) nastav (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Růt 3:15...nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl také: "Nastav pláštěnku a podrž ji." A když ji nastavila, odměřil...
2. Samuel 22:41...srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali...
Žalmy 18:41...srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali...
Žalmy 66:12...sítě, na naše bedra jsi vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsme, než jsi...
Izaiáš 28:23...oznámil, že rozhodl o záhubě všude na zemiNastavte uši, slyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám...
Izaiáš 50:6...a se nevzpouzel, neodvracel jsem se zpětNastavil jsem svá záda bijícím a líce rvoucím za vousy;...
Izaiáš 51:4...tam bude znít. Dobře , můj lide, poslouchejnastav mi uši, můj národe! Učení totiž vzejde ode , ...
Pláč 3:30...do prachu klesne - snad je naděje! Tvář  nastaví tomu, kdo jej bije, potupou je nasycen. Hospodin...
Matouš 5:39...člověku. Když někdo udeří do pravé tvářenastav mu i druhou. Když se s tebou někdo chce soudit, aby...
Lukáš 6:29... kdo vás pomlouvají. Tomu, kdo bije do tvářenastav také druhou a tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |