Narazili

Hledám varianty 'narazili' [ narazit (2) narazíš (2) narazili (7) narazil (6) narazí (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 23:4...ani chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který...
Deuteronomium 22:6... je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný! Když cestou narazíš na ptačí hnízdo ( na stromě nebo na zemi) s...
Soudců 1:5...rukou. Pobili jich v Bezeku 10 000. Tam také narazili na Adoni-bezeka a bojovali s ním. Kananejce i...
Soudců 20:48...města ostřím meče, včetně dobytka a všeho, nač narazili. Všechna města, na něž narazili, vypálili. ...
2. Samuel 18:9... než kolik jich padlo mečem. Abšalom znenadání narazil na Davidovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč....
2. Královská 10:13...do Samaří. Když projížděl Bet-ekedem pastýřůnarazil tam na příbuzné judského krále Achaziáše. "Kdo...
2. Královská 10:15...nádrže. Nikoho neušetřil. Cestou odtud narazil na Jonadaba, syna Rechabova, který ho přicházel...
2. Letopisů 22:8... Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovýmnarazil i na judské hodnostáře, totiž Achaziášovy příbuzné,...
Ester 6:2...říšských záznamů. Když z králi předčítalinarazili na zápis o tom, jak jistý Mordechaj odhalil...
Přísloví 17:12... bude však navštíven poslem ukrutným. Raději narazit na zuřivou medvědici nežli na hlupáka s jeho...
Jeremiáš 37:13... Jen co však vstoupil do Benjamínské bránynarazil tam na velitele stráží jménem Jiriáše, syna...
Joel 2:8... každý sleduje svůj cíl, a i když na obranu narazí, neřídne jejich šik. Na město se vrhají, řítí se na...
Jan 19:2...ho zbičovat. Vojáci upletli trnovou korununarazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť a s...
Skutky 8:27...dolů do Gazy." Vydal se tedy na cestu a hlenarazil na jednoho Etiopana. Byl to komoří etiopské...
Skutky 13:6...pomáhal. Procestovali ten ostrov do Páfu, kde narazili na jednoho čaroděje, židovského falešného proroka...
Skutky 27:26... že vše dopadne, jak mi bylo řečeno. Musíme ale narazit na nějaký ostrov." čtrnáctou noc jsme byli...
Římanům 9:32...na základě víry, ale na základě skutkůNarazili na kámen úrazu, jak je psáno: "Hle, pokládám na...

Slova obsahující narazili: narazili (7) nenarazili (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |