Naráz

Hledám varianty 'naráz' [ naráz ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Samuel 21:9...pověsili před Hospodinem. Tak jich zahynulo sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní, když se začíná sklízet...
2. Královská 6:18...k Hospodinu: "Prosím, oslep ten zástup!" A on je naráz oslepil, jak Elíša řekl. Elíša pak na zavolal: "To...
Job 40:13...pyšné a pokoř je, rozdrť ty darebáky na místěNaráz je pohřbi do země, mají tváře v hrobě zastřené! ...
Izaiáš 40:5... Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká:...
Izaiáš 48:13...nebe roztáhla; kdykoli je zavolám, v pozoru naráz musí stát. Všichni se shromážděte a poslyšte:...
1. Korintským 15:52...nezemřeme, ale všichni budeme proměněninaráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |