Naplněním

Hledám varianty 'naplněním' [ naplněním (2) naplnění (9) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 23:19...nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinem,...
1. Samuel 1:23...ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slibnaplnění." A tak ta žena zůstala se svým synkem a pečovala...
Lukáš 22:16... Říkám vám, že ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království." Uchopil kalich, vzdal díky a...
Římanům 11:12...umenšení obohatilo pohany, co teprve jejich naplnění! Teď mluvím k vám pohanům. Sám jsem přece apoštol...
Římanům 13:10...sebe." Láska bližnímu nikdy neublíží - proto je naplněním Zákona láska. A ještě něco. Rozumějte, jaká je...
Jakub 2:22...jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu...
1. Petr 3:21...vodu zachránilo jen několik (totiž osm) dušíNaplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší...
1. Jan 4:12... Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás?...
1. Jan 4:17...v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den -...
1. Jan 4:18...on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |