Napřahuji

Hledám varianty 'napřahuji' [ napřahuji (1) ]. Nalezen 1 verš.
Ezechiel 25:16...hubili, proto tak praví Panovník HospodinNapřahuji ruku proti Filištínům. Vyhladím ty Kréťany,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |