Namočil

Hledám varianty 'namočil' [ namočte (1) namočili (1) namočil (3) namočí (6) namočeno (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 37:31...A tak vzali Josefovu suknici, zabili kozlanamočili ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali...
Exodus 12:22...jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopunamočte jej do misky s krví a tou krví potřete nadpraží i...
Leviticus 4:6...z toho býčka a přinese ji do Stanu setkáváníNamočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem,...
Leviticus 4:17...přinese trochu jeho krve do Stanu setkávánínamočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem,...
Leviticus 9:9...za hřích. Když mu pak jeho synové podali krevnamočil si v prst a potřel rohy oltáře. Zbytek krve...
Leviticus 11:38...předtím, než na něj taková zdechlina upadlanamočeno vodou, bude pro vás nečisté. Když pojde nějaké...
Leviticus 14:6...ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzopnamočí to i s tím živým ptákem v krvi ptáka zabitého nad...
Leviticus 14:16...oleje z mírky, odlije si do levé dlaněnamočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne...
Leviticus 14:51...dřevo, yzop, šarlatovou látku a živého ptákanamočí to v krvi zabitého ptáka s pramenitou vodou a...
Numeri 19:18...pramenitou vodu. Někdo čistý pak vezme yzopnamočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i...
2. Královská 8:15...Chazael. Druhého dne pak vzal pokrývkunamočil ji do vody a držel mu ji na tváři, dokud nezemřel....
Jan 13:26... komu podám namočené sousto," odpověděl JežíšNamočil sousto a podal je Jidášovi, synu Šimona...

Slova obsahující namočil: namočil (3) namočili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |