Nalil

Hledám varianty 'nalil' [ nalila (2) nalil (5) nalijí (1) naliješ (1) nalije (1) nalij (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 24:6...jako pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu krvenalil ji do misek a tou polovinou krve pokropil oltář. Vzal...
Exodus 30:18... Postav je mezi Stanem setkávání a oltářemnalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou...
Exodus 40:7...Stanem setkávání a oltářem postavíš umyvadlonaliješ do něj vodu. Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a...
Exodus 40:30...Stanem setkávání a oltářem postavil umyvadlonalil do něj vodu k omývání, aby si v něm Mojžíš i Áron a...
Numeri 19:17...popela jalovice spálené jako oběť za hříchnalijí na něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak...
Soudců 6:19...z jedné efy mouky. Maso vložil do koše, vývar nalil do hrnce, odnesl to pod ten dub a položil to před něj...
Žalmy 75:9...víno je v něm zpěněné! Všem ničemům země z něho nalije, vypijí ho do dna, k sedlině! se však budu...
Přísloví 9:2...tesaných sloupů vztyčila. Dobytče porazila, víno nalila, také prostřela svůj stůl. Děvečky vyslala a volá...
Přísloví 9:5...a jezte na mých hodech, popijte víno, jež jsem nalila. Opusťte hloupost a konečně žijte, cestou rozumnosti...
Izaiáš 19:14...Egypta svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech jeho skutcích...
Jan 13:5...od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkemNalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a...

Slova obsahující nalil: nalil (5) nalila (2) nenalil (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |