Nachšon

Hledám varianty 'nachšon' [ nachšon ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 1:7...Šimeona: Šelumiel, syn Curišadajův, z JudyNachšon, syn Aminadabův, z Isachara: Netaneel, syn Cuarův...
Numeri 2:3...prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův, a jeho vojsko o počtu 74 600 mužů...
Numeri 7:12...vůdce v jeden den." Prvního dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení Juda. Jeho darem byla...
Numeri 10:14...prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. V čele pokolení Isachar šel...
Růt 4:20...Rama, Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil Nachšona, Nachšon zplodil Salmona, Salmon zplodil Boáze,...
1. Letopisů 2:11... Aminadab zplodil judského vůdce NachšonaNachšon zplodil Salmona a Salmon zplodil Boáze. Boáz...
Matouš 1:4...Rama, Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil Nachšona, Nachšon zplodil Salmona, Salmon zplodil Boáze z...

Slova obsahující nachšon: nachšon (7) nachšona (4) nachšonova (1) nachšonovu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |