Nabukadnezarovi

Hledám varianty 'nabukadnezarovi' [ nabukadnezarovi ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Letopisů 36:13...Jeremiáše. Nakonec se vzbouřil i proti králi Nabukadnezarovi, který ho před Bohem zavázal slibem...
Jeremiáš 27:8... které by se nepoddalo babylonskému králi Nabukadnezarovi a nesklonilo by šíji pod jho babylonského...
Jeremiáš 28:14...železné jho, aby sloužili babylonskému králi Nabukadnezarovi. Ti všichni mu budou sloužit stejně jako...
Jeremiáš 29:3...judský král Cidkiáš vyslal k babylonskému králi Nabukadnezarovi do Babylonu. Stálo v něm: Tak praví...
Jeremiáš 39:5... zajali ho a odvedli k babylonskému králi Nabukadnezarovi do Ribly v chamátské zemi. Tam byl nad ním...
Ezechiel 29:19...Hospodin: Hle - dávám babylonskému králi Nabukadnezarovi Egypt! si odnese jeho bohatství, ...
Daniel 2:28...je však Bůh, který zjevuje tajemství. Ten králi Nabukadnezarovi ukázal, co se stane v posledních dnech. Sen...
Daniel 4:25...byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo. Uběhlo dvanáct měsíců. Když se král...
Daniel 4:30...chce, je udílí!" V tom okamžiku se to slovoNabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán pryč od lidí, jedl...
Daniel 5:18... Slyš, králi! Nejvyšší Bůh dal tvému otci Nabukadnezarovi království, velikost, slávu a velebnost....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |