Naama

Hledám varianty 'naama' [ naama ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 4:22...bronzu a železa. A Tubal-kainova sestra byla Naama. Lámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte ...
Jozue 15:41... Lachmas, Kitliš, Gederot, Bet-dagonNaama a Makeda - celkem šestnáct měst s osadami. Dále:...
1. Královská 14:21...jeho jméno. Jeho matka, Amonka, se jmenovala Naama. Juda páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Svými...
1. Královská 14:31...Městě Davidově. Jeho amonská matka se jmenovala Naama. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. ...
2. Letopisů 12:13...jméno. Rechoboámova matka, Amonka, se jmenovala Naama. Jednal zle a nijak netoužil hledat Hospodina...

Slova obsahující naama: naama (5) naaman (2) naamana (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |