Nátana

Hledám varianty 'nátana' [ nátana ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Samuel 12:1...očích zlé. Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě žili...
2. Samuel 12:25... Hospodin si ho zamiloval a skrze proroka Nátana sdělil, že pro Hospodina se bude jmenovat Jedidiáš,...
1. Královská 1:10...všechny královské dvořany z kmene Juda. Proroka Nátana, Benajáše, přední bojovníky, ba ani svého bratra...
1. Královská 1:32...potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova." Když přišli ke králi,...
1. Královská 1:44...Šalomouna. Poslal s ním kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova, s gardou Kréťanů a...
1. Letopisů 2:36...za ženu. Ta mu pak porodila Ataje. Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zabada. Zabad zplodil Eflala a Eflal...
1. Letopisů 29:29...ve Slovech vidoucího Samuele, ve Slovech proroka Nátana a ve Slovech vidoucího Gáda, stejně jako celá jeho...
2. Letopisů 9:29...počátku do konce sepsány ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví Achiáše Šíloského a ve Vidění vidoucího...
2. Letopisů 29:25...pokynů Davida, králova vidoucího Gáda a proroka Nátana (toto přikázání totiž přišlo od Hospodina skrze jeho...
Ezdráš 8:16... Ariela, Šemajáše, Elnatana, Jariba, ElnatanaNátana, Zachariáše a Mešulama spolu s učeným Jojaribem a...

Slova obsahující nátana: elnátana (1) nátana (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |