Námořníci

Hledám varianty 'námořníci' [ námořníky (1) námořnících (1) námořníci (6) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Královská 9:27...vyslal na lodích také své služebníky, zkušené námořníky. Vypravili se do Ofiru, naložili tam 420 talentů...
2. Letopisů 8:18...v edomské zemi. Chíram mu po svých zkušených námořnících poslal lodě a jeho služebníci se pak spolu s...
Izaiáš 42:10...novou píseň, po celém světě chvalte jejnámořníci, moře i všechno v něm, ostrovy i jejich...
Ezechiel 27:28...tvé záhuby. I břehy pevniny se zachvějí, tví námořníci spustí křik. Všichni veslaři své lodě opustí,...
Jonáš 1:5...tak veliká bouře, hrozilo, že loď ztroskotáNámořníci strachy volali každý ke svému bohu a vyhazovali...
Skutky 27:27...unášeni napříč Adriatikem. Kolem půlnoci měli námořníci dojem, že se blíží země. Spustili olovnici a...
Skutky 27:30...čtyři kotvy a toužebně očekávali den. Tehdy se námořníci pokusili uniknout z lodi. Pod záminkou, že chtějí...
Zjevení 18:17...i veškeré množství těch, kdo se plaví na lodíchnámořníci a všichni, kdo pracují na moři, zůstali stát v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |