Náman

Hledám varianty 'náman' [ náman ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Královská 5:1...se a ještě zbylo, přesně jak řekl Hospodin.  Náman byl vojevůdce aramejského krále. Byl to muž důležitý...
2. Královská 5:4...v Samaří. Ten by ho jistě malomocenství zbavil." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z...
2. Královská 5:5...král. " zatím pošlu list izraelskému králi." Náman se tedy vypravil na cestu. Vzal s sebou deset talentů...
2. Královská 5:9... pozná, že v Izraeli je prorok." Když pak Náman dorazil se svým vozem a spřežením a zastavil se u...
2. Královská 5:16...jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman přemlouval, si něco vezme, odmítl. "Když jinak...
2. Královská 5:17... odmítl. "Když jinak nedáš, pane," řekl potom Náman, "dovol prosím, si tvůj služebník alespoň naloží...
2. Královská 5:20...vida, můj pán si odmítl vzít, co ten Aramejec Náman přinesl. Jakože je živ Hospodin, poběžím za ním a...
2. Královská 5:21...si od něj vezmu!" A tak se Gehazi rozeběhl za Námanem. Jakmile si Náman všiml, že za ním běží, vystoupil...
2. Královská 5:23...a dvoje slavnostní šaty." "Ale jistě!" odpověděl Náman a přemlouval ho: "Vezmi si prosím dva talenty."...
Lukáš 4:27... ale žádný z nich nebyl očištěn - jen syrský Náman." Všechny, kdo to v synagoze slyšeli, popadla...

Slova obsahující náman: náman (10) námana (1) námanem (1) námanovi (1) námanovo (1) námanovy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |