Náfot doru

Hledám varianty 'náfot doru' [ náfot | doru (8) dor (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 11:1Když se to doslechl chacorský král Jabín, obeslal madonského krále Jobaba a krále šimronského, krále akšafského a další krále na severu v horách, v Aravě jižně od Galilejského jezera, v podhůří a v Náfot-doru na západě.
Jozue 11:2...jižně od Galilejského jezera, v podhůří a v Náfot-doru na západě. Na východě i na západě byli Kananejci...
Jozue 12:22král Kedeše jeden, král Jokneamu u Karmelu jeden, král Doru (z Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jeden,
Jozue 12:23... král Jokneamu u Karmelu jeden, král Doru (z Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jeden, král Tirsy...
Jozue 17:10Jižní strana patří Efraimovi a severní strana Manasesovi, jehož hranicí je moře. Na severu hranice dosahuje k Ašerovi a na východě k Isacharovi. Na Isacharově a Ašerově území připadlo Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleam s jejich vesnicemi, obyvatelé Doru, En-doru a Taanachu s jejich vesnicemi a obyvatelé Megida s jeho vesnicemi. (Třetí ve výčtu je Náfot.)
Jozue 17:11Na Isacharově a Ašerově území připadlo Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleam s jejich vesnicemi, obyvatelé Doru, En-doru a Taanachu s jejich vesnicemi a obyvatelé Megida s jeho vesnicemi. (Třetí ve výčtu je Náfot.) Synové Manasesovi se ale těchto měst nedokázali zmocnit; Kananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat.
1. Královská 4:10Ben-chesed spravoval Arubot, což zahrnovalo Socho a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor;
1. Královská 4:11...za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor; Baana, syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido...

Slova obsahující náfot doru: | doru (8) doručen (1) doručil (1) doručili (1) gedoru (2) vzdoruje (1) vzdorujete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |