Náfot dor

Hledám varianty 'náfot dor' [ náfot | doru (8) dor (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 11:1Když se to doslechl chacorský král Jabín, obeslal madonského krále Jobaba a krále šimronského, krále akšafského a další krále na severu v horách, v Aravě jižně od Galilejského jezera, v podhůří a v Náfot-doru na západě.
Jozue 11:2...jižně od Galilejského jezera, v podhůří a v Náfot-doru na západě. Na východě i na západě byli Kananejci...
Jozue 12:22král Kedeše jeden, král Jokneamu u Karmelu jeden, král Doru (z Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jeden,
Jozue 12:23... král Jokneamu u Karmelu jeden, král Doru (z Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jeden, král Tirsy...
Jozue 17:10Jižní strana patří Efraimovi a severní strana Manasesovi, jehož hranicí je moře. Na severu hranice dosahuje k Ašerovi a na východě k Isacharovi. Na Isacharově a Ašerově území připadlo Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleam s jejich vesnicemi, obyvatelé Doru, En-doru a Taanachu s jejich vesnicemi a obyvatelé Megida s jeho vesnicemi. (Třetí ve výčtu je Náfot.)
Jozue 17:11Na Isacharově a Ašerově území připadlo Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleam s jejich vesnicemi, obyvatelé Doru, En-doru a Taanachu s jejich vesnicemi a obyvatelé Megida s jeho vesnicemi. (Třetí ve výčtu je Náfot.) Synové Manasesovi se ale těchto měst nedokázali zmocnit; Kananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat.
1. Královská 4:10Ben-chesed spravoval Arubot, což zahrnovalo Socho a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor;
1. Královská 4:11...za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor; Baana, syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido...

Slova obsahující náfot dor: | adorajim (1) dor (3) dorazí (4) dorazil (72) dorazila (7) dorazili (52) dorazilo (3) dorazily (2) dorazíš (1) dorazit (2) dorazíte (2) doráželi (1) dorkas (2) dorozumíval (1) doru (8) doručen (1) doručil (1) doručili (1) gedor (3) gedorskému (1) gedoru (2) gedorův (1) hadoram (1) hadorama (3) každoročně (10) každoroční (3) kedor (5) nádorů (3) nádory (5) navzdory (3) nedorazíme (1) vzdorovat (1) vzdoruje (1) vzdorujete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |