Náfot

Hledám varianty 'náfot' [ náfot ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 11:2...jižně od Galilejského jezera, v podhůří a v Náfot-doru na západě. Na východě i na západě byli Kananejci...
Jozue 12:23... král Jokneamu u Karmelu jeden, král Doru (z Náfot-doru) jeden, král Gojim v Galileji jeden, král Tirsy...
Jozue 17:11...Megida s jeho vesnicemi. (Třetí ve výčtu je Náfot.) Synové Manasesovi se ale těchto měst nedokázali...
1. Královská 4:11...za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor; Baana, syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |