Nábota

Hledám varianty 'nábota' [ nábota ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Královská 21:1...Achaba v Jizreelu sousedil s vinicí jistého Nábota Jizreelského. Achab Nábota přemlouval: "Dej mi tu...
1. Královská 21:2...s vinicí jistého Nábota Jizreelského. Achab Nábota přemlouval: "Dej mi tu svou vinici. Udělám si z ...
1. Královská 21:7... Vstaň, něco sněz a rozvesel se. ti tu vinici Nábota Jizreelského obstarám." Potom napsala dopisy...
1. Královská 21:9... V těch dopisech psala: "Vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy...
1. Královská 21:12... které jim poslala. Vyhlásili půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva ničemové, posadili se...
1. Královská 21:13...dva ničemové, posadili se naproti němu a veřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohu i králi!" Vyvedli ho...
1. Královská 21:15...a je mrtev, řekla Achabovi: "Vstávej. Tu vinici Nábota Jizreelského, kterou ti odmítal prodat, můžeš...
1. Královská 21:16...uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici Nábota Jizreelského zabrat. Eliáš Tišbejský tehdy dostal...
2. Královská 9:21...svém voze naproti Jehuovi. Setkali se na pozemku Nábota Jizreelského. Když Joram uviděl Jehua, zeptal se:...
2. Královská 9:25...na podlahu svého vozu. "Vezmi ho a pohoď na poli Nábota Jizreelského," řekl pak Jehu svému pobočníku...
2. Královská 9:26... když nad ním Hospodin vynesl ortel: ‚Za krev Nábota a jeho synů, kterou jsem tu včera viděl prolévat, mi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |