Nábot

Hledám varianty 'nábot' [ nábot ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Královská 21:3...jestli chceš, zaplatím ti její cenu ve stříbře." Nábot ale Achabovi odpověděl: "Hospodin chraň! Nemůžu ti...
1. Královská 21:4...Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot Jizreelský řekl: "Své otcovské dědictví ti nedám!"...
1. Královská 21:8...je stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech psala: "Vyhlaste půst a...
1. Královská 21:11...smrti." Stařešinové a urození muži z města, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim Jezábel nařídila v...
1. Královská 21:13...dva ničemové, posadili se naproti němu a veřejně Nábota obvinili: "Nábot zlořečil Bohu i králi!" Vyvedli ho...
1. Královská 21:14...k smrti. Potom poslali Jezábel zprávu: "Nábot byl ukamenován a je mrtev." Jakmile Jezábel slyšela,...
1. Královská 21:15...a je mrtev." Jakmile Jezábel slyšela, že Nábot byl ukamenován a je mrtev, řekla Achabovi: "Vstávej....
1. Královská 21:16...není naživu, zemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici Nábota Jizreelského...

Slova obsahující nábot: nábot (9) nábota (11) nábotem (1) nábotovu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |