Nábalem

Hledám varianty 'nábalem' [ nábalu (1) nábalem (1) nábal (6) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 25:3...Karmelu stříhal své ovce. Tento muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to velmi...
1. Samuel 25:4...Kálebův. Když se David na poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce, poslal deset mládenců a řekl jim:...
1. Samuel 25:9... co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a promluvili Davidovým jménem přesně, jak jim řekl....
1. Samuel 25:10...jménem přesně, jak jim řekl. Když se odmlčeliNábal se na rozkřikl: "Jaký David? Jaký syn Jišajův?...
1. Samuel 25:25...slova. Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy Nábala. Jak se jmenuje, takový i je - jmenuje se Nábal,...
1. Samuel 25:26... kdo mému pánu chtějí ublížit, dopadnou jako Nábal! A tento dárek, který tvá služebnice přinesla svému...
1. Samuel 25:37...rozednění neřekla vůbec nic. Teprve ráno, když Nábal vystřízlivěl, mu to všechno vyprávěla. V tu chvíli ho...
2. Samuel 3:3...Jizreelské; druhý Kileab z Abigail, vdovy po Nábalu Karmelském; třetí Abšalom, syn Maaky, dcery...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |