Mstitel

Hledám varianty 'mstitel' [ mstiteli (1) mstitelem (3) mstitele (2) mstitel (8) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 35:12... Ta města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem, aby ten, kdo někoho zabil, nezemřel dříve, než...
Numeri 35:19...a jako vrah musí zemřít. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li někdo do...
Numeri 35:21...udeřil, zemřít - je to vrah. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li však někdo...
Numeri 35:24...nic zlého, pak mezi tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec podle těchto soudních pravidel....
Numeri 35:25... Obec ochrání toho, kdo zabil, před krevním mstitelem a umožní mu návrat do útočištného města, kam se...
Numeri 35:27...za hranice svého útočištného města a krevní mstitel ho najde mimo jeho hranice a zabije ho, nebude...
Deuteronomium 19:6...příliš daleko, mohl by vraha dostihnout krevní mstitel, jenž by jej pronásledoval, a ve své zuřivosti by...
Deuteronomium 19:12... vezmou ho odtud a vydají jej do rukou krevního mstitele, aby zemřel. Neslituješ se nad ním. Odstraň z...
Jozue 20:5...bydlel u nich. Když ho bude pronásledovat krevní mstitel, nevydají mu ho, poněvadž svého bližního zabil...
Jozue 20:9... uchýlí se tam, aby nezemřel rukou krevního mstitele, dokud se nepostaví před obec. Vůdcové levitských...
2. Samuel 14:11...při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí zabitím mého syna." Na to...
Žalmy 9:13...trůní na Sionu, o jeho skutcích povězte národůmMstitel prolité krve na myslí, nářek ztrápených mu není...
Nahum 1:2... Kniha vidění Nahuma z Elkoše. Žárlivý Bůhmstitel je Hospodin, Hospodin se mstí, a to zuřivě!...

Slova obsahující mstitel: mstitel (8) mstitele (2) mstitelem (3) mstiteli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |