Mordechajovi

Hledám varianty 'mordechajovi' [ mordechajovi ]. Nalezeno 7 veršù.
Ester 3:3...a neklaněl se. Dvořané z královského paláce Mordechajovi říkali: "Proč porušuješ královské nařízení?"...
Ester 3:4... pověděli to Hamanovi. Chtěli vidět, zda to Mordechajovi projde; řekl jim totiž, že je Žid. Samotný...
Ester 4:4...aby to oznámili. Královna se zděsila. Poslala Mordechajovi šaty, aby se oblékl a odložil pytlovinu, ale...
Ester 4:12...ke králi nebyla pozvána třicet dní!" Když byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester, poslal tuto...
Ester 4:15...právě pro chvíli, jako je tato." Ester na to Mordechajovi odpověděla: "Jdi a shromáždi všechny Židy v...
Ester 8:2...pečetní prsten (který odebral Hamanovi) a dal ho Mordechajovi. Ester pak Mordechaje učinila správcem...
Ester 8:7...blízkých?" Král Xerxes královně Ester a Židu Mordechajovi odpověděl: "Hamana jsem nechal pověsit na kůl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |