Mordechaje

Hledám varianty 'mordechaje' [ mordechaje ]. Nalezeno 13 veršù.
Ezdráš 2:2... Jošuy, Nehemiáše, Serajáše, ReelajášeMordechaje, Bilšana, Mispara, Bigvaje, Rechuma a Baany....
Nehemiáš 7:7... Nehemiáše, Azariáše, Raamiáše, NachmanihoMordechaje, Bilšana, Mispereta, Bigvaje, Nechuma a Baany....
Ester 3:6... že mu připadalo málo vztáhnout ruku jen na Mordechaje. Když se dozvěděl Mordechajovu národnost,...
Ester 4:5... byl osobně přidělen. Přikázala mu, od Mordechaje zjistí, co se děje a proč se tak chová. Hatach...
Ester 5:9...veselý a v dobrém rozmaru. V paláci ale potkal Mordechaje a ten před ním nevstal, ani se nepohnul. Haman...
Ester 5:14...loktů vysoký a hned ráno řekni králi, na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš jít s králem vesele na hostinu...
Ester 6:4...Haman, aby promluvil s králem, že je záhodno Mordechaje pověsit na kůl, který pro něj připravil.) "Ano,...
Ester 6:10...král Hamanovi. "To, co jsi řekl, uděláš pro Žida Mordechaje z královského kancléřství. Dej pozor, nic z...
Ester 6:11..." A tak Haman vzal to roucho a koně, oblékl Mordechaje, provezl ho po náměstí a volal před ním: "Takto...
Ester 7:9..."A co s tím kůlem, který Haman postavil pro toho Mordechaje, jehož slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova...
Ester 7:10...A tak Hamana pověsili na kůl, který postavil pro Mordechaje. Teprve tehdy králův hněv opadl. Téhož dne král...
Ester 8:2...Hamanovi) a dal ho Mordechajovi. Ester pak Mordechaje učinila správcem Hamanova majetku. Ester pak...
Ester 9:3...podporovali Židy, neboť na padl strachMordechaje. Mordechaj měl totiž v královském paláci...

Slova obsahující mordechaje: mordechaje (14) mordechajem (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |