Mordechaj

Hledám varianty 'mordechaj' [ mordechaj ]. Nalezeno 27 veršù.
Ester 2:5... V paláci v Súsách byl jeden Žid. Jmenoval se Mordechaj, syn Jaira, syna Šimeiho, syna Kišova z pokolení...
Ester 2:7...odvlekl do zajetí babylonský král NabukadnezarMordechaj se staral o dceru svého strýce Hadasu zvanou...
Ester 2:10...nic o své národnosti a původu, protože  Mordechaj přikázal, aby o tom mlčela. Mordechaj se denně...
Ester 2:11...protože Mordechaj přikázal, aby o tom mlčelaMordechaj se denně procházel před nádvořím harému, aby...
Ester 2:19...královské dary. Při dalším výběru panen zaujímal Mordechaj místo v královském kancléřství. Ester stále ještě...
Ester 2:20...neprozradila svůj původ a národnost, jak  Mordechaj přikázal. Poslouchala ho na slovo, tak jako kdysi...
Ester 2:21...kdysi, dokud byl jejím pěstounem. V době, kdy Mordechaj zastával svůj úřad v kancléřství, chystali se dva...
Ester 2:22...ze strážců prahu. Když se o tom doslechl Mordechaj, pověděl to královně Ester, která to...
Ester 3:2...se, neboť tak znělo královské nařízení. Jen Mordechaj neklekal a neklaněl se. Dvořané z královského...
Ester 3:5...totiž, že je Žid. Samotný Haman si pak všiml, že Mordechaj před ním nekleká ani se neklaní. Hamana to tak...
Ester 4:1... ale ve městě Súsách zavládl rozruch. Když se Mordechaj dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděv,...
Ester 4:7...za Mordechajem na náměstí před královský palácMordechaj mu pověděl o všem, co ho potkalo, i kolik přesně...
Ester 4:9... Hatach se vrátil a pověděl Ester, co říkal Mordechaj. Ester pak poslala Hatacha zpět za Mordechajem s...
Ester 4:17...ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu." Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala. ...
Ester 5:13...mi na nic, když se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj sedí na královském dvoře!" Jeho žena i všichni...
Ester 6:2...předčítali, narazili na zápis o tom, jak jistý Mordechaj odhalil Bigtana a Tereše, dva královské eunuchy...
Ester 6:3...na krále Xerxe. Král se otázal: "Jak za to byl Mordechaj vyznamenán a povýšen?" "Vůbec nijak," odpověděli...
Ester 6:12..."Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat." Mordechaj se pak vrátil do královského paláce, ale Haman...
Ester 6:13...mu ti mudrcové i jeho žena Zereš: "Jestli je ten Mordechaj opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho...
Ester 8:1...majetek židobijce Hamana královně EsterMordechaj získal přístup k samému králi. Ester totiž...
Ester 8:10...na rychlých koních z říšského hřebčince rozeslal Mordechaj listy napsané jménem krále Xerxe a zapečetěné...
Ester 8:15...vyrazili a zákon byl vyhlášen i v súském paláciMordechaj vyšel od krále oděn královsky v modré a bílé, s...
Ester 9:4...Židy, neboť na padl strach z MordechajeMordechaj měl totiž v královském paláci významné postavení....
Ester 9:20...měsíce adaru a navzájem si posílají výslužkuMordechaj všechny tyto věci sepsal a všem Židům ve všech...
Ester 9:23... který tehdy začali slavit a o kterém jim napsal Mordechaj: Onen arcižidobijce Haman, syn Hamedaty Agagovce,...
Ester 9:31...dodržují ve stanovený čas. Tak jim to uložil Žid Mordechaj s královnou Ester a tak to přijali pro sebe i pro...
Ester 10:3...v Kronice králů médských a perských. Žid Mordechaj byl druhý hned po králi Xerxovi a mezi Židy...

Slova obsahující mordechaj: mordechaj (28) mordechaje (14) mordechajem (3) mordechajova (1) mordechajově (1) mordechajovi (7) mordechajovu (1) mordechajových (1) mordechajovým (1) mordechajský (1) mordechajův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |