Moladě

Hledám varianty 'moladě' [ moladě ]. Nalezeny 2 verše.
1. Letopisů 4:28...tolik jako synové Judovi. Bydleli v Beer-šeběMoladě, Chacar-šualu, v Bilze, Ecemu, Toladu...
Nehemiáš 11:26... v Jekabceelu a jeho usedlostech, v JešuoviMoladě, Bet-peletu, Chacar-šualu, v Beer-šebě a jejích...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |