Moábských

Hledám varianty 'moábských' [ moábských ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 19:37...dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do dnešního dne. I ta mladší porodila syna a...
Exodus 15:15...úzkost zachvátí. Tehdy se zhrozí kmeny edomskémoábských siláků se zmocní děs, všichni obyvatelé Kanaánu...
Numeri 22:1... Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na moábských pláních za Jordánem naproti Jerichu. Balák, syn...
Numeri 26:3...boje." Mojžíš s knězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili...
Numeri 26:63... které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Nebyl mezi...
Numeri 31:12...knězi Eleazarovi a k izraelské obci do tábora na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Mojžíš, kněz...
Numeri 33:48...Nebó. Vyšli z pohoří Abarim a utábořili se na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Jejich tábor...
Numeri 33:49...při Jordánu naproti Jerichu. Jejich tábor na moábských pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu po...
Numeri 33:50...sahal od Bet-ješimotu po Abel-šitim. Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil...
Numeri 35:1...Izraele přidělili dědictví v zemi Kanaán. Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil...
Numeri 36:13...Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu. Toto jsou...
Deuteronomium 34:1... jim šlapeš po šíji!" Mojžíš pak vystoupilmoábských plání na horu Nebó, na vrchol Pisgy naproti...
Deuteronomium 34:8... Synové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních třicet dní, než uplynula doba pláče a...
Jozue 13:32...rodů. Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil na moábských pláních na východní straně Jordánu naproti...
Jeremiáš 48:38...ruce samá jizva a pytlovina přes bedra. Na všech moábských střechách, na náměstích jen samé truchlení....
Jeremiáš 48:41...padnou do zajetí, pevnosti budou dobyty. Srdce moábských hrdinů bude v onen den jako srdce ženy v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |