Moábskému

Hledám varianty 'moábskému' [ moábskému ]. Nalezeno 7 veršù.
Numeri 22:36... že Balaám přichází, vyšel mu vstříc k Ír Moábskému na samém kraji arnonské hranice. Balák uvítal...
Soudců 3:14...a zabral Palmové město. Izraelci pak sloužili moábskému králi Eglonovi osmnáct let. Když potom synové...
Soudců 3:15...Gery. Po něm Izraelci poslali svůj povinný dar moábskému králi Eglonovi. Ehud si vyrobil krátký dvojsečný...
Soudců 3:17...jej pod oděv k pravému stehnu a přinesl ten dar moábskému králi Eglonovi (který byl veliký tlusťoch). Po...
Soudců 11:17...o tom ale nechtěl ani slyšet. Poslali protomoábskému králi, ale i on je odmítl. Izrael tedy zůstal v...
1. Samuel 22:4... jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedymoábskému králi a zůstali u něj celou dobu, kdy se David...
1. Královská 11:33... opustil a klaněl se sidonské bohyni Aštartěmoábskému bohu Kemošovi a amonskému bohu Molochovi. Nedržel...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |