Moábky

Hledám varianty 'moábky' [ moábky ]. Nalezeny 3 verše.
1. Královská 11:1...dcery miloval mnoho dalších cizích ženMoábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky - z národů, o...
2. Letopisů 24:26...byli Zabad, syn Amonky Šimeat, a Jehozabad, syn Moábky Šimrít. O jeho synech, o mnoha proroctvích...
Nehemiáš 13:23... jak si Židé berou ženy z Ašdodu a také AmonkyMoábky. Jejich děti místo židovsky mluvily napůl ašdodsky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |