Moábem

Hledám varianty 'moábem' [ moábem ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 21:11...na poušti, která na východě sousedíMoábem. Odtud táhli dál a utábořili se v údolí Zered...
Numeri 21:13...území. (Arnon totiž tvoří hranici mezi Moábem a Emorejci.) Kniha Hospodinových bojů se o něm...
2. Královská 3:7...proti mně vzbouřil. Potáhneš se mnou do válkyMoábem?" "Udělám to, co ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je...
Izaiáš 15:1...- tam jeho ubohý lid najde záštitu. Ortel nad Moábem: V jediné noci vypleněn, Ar Moábský je zahuben! V...
Izaiáš 15:5...na poplach, jejich duše je zděšená. srdce nad Moábem běduje! K Coaru proudí jeho uprchlíci, k...
Izaiáš 16:7...je však falešné! Proto Moáb kvílí nad Moábem, všichni kvílejí; nad rozinkami z Kir-charešet...
Izaiáš 16:11...výskot je ten tam. srdce jako loutna nad Moábem lká, nitro pro Kir-cheres naříká. se Moáb...
Jeremiáš 9:25...na těle - s Egyptem, Judou, Edomem, s AmonciMoábem a se všemi obyvateli pouště, kteří si vyholují...
Jeremiáš 48:35...vyschnou dokonce i nimrimské potoky. SkoncujiMoábem, praví Hospodin - s těmi, kdo vystupují na posvátné...
Jeremiáš 48:36...výšiny a svým bohům pálí oběti. srdce nad Moábem jak flétna naříká, nad muži z Kir-cheresu jak flétna...
Jeremiáš 48:47...osud změním, praví Hospodin." Zde končí soud nad Moábem. Toto praví Hospodin o Amoncích: "Copak Izrael nemá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |