Moábci

Hledám varianty 'moábci' [ moábci ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Samuel 14:47...Izraelem, bojoval se všemi okolními nepřáteli: s Moábci, Amonci, Edomci, s králi Cóby i s Filištíny. Kamkoli...
2. Samuel 8:2...k zabití a jednu celou šňůru k ponechání naživuMoábci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné...
2. Královská 3:21...vody, která zaplavila celé okolí. Všichni Moábci slyšeli, že proti nim vytáhli do boje tito králové,...
2. Královská 3:24...táboru, Izraelci vyrazili a bili je, se Moábci před nimi dali na útěk. Oni je ale dostihli a pobili...
2. Letopisů 20:1...na straně dobrých!" Po nějaké době přitáhli Moábci spolu s Amonci a některými Meunity, aby proti...
2. Letopisů 20:10...a vysvobodíš.' Nuže, pohleď - jsou tu AmonciMoábci a obyvatelé pohoří Seír! Když naši otcové vycházeli...
2. Letopisů 20:23... takže se pustili jedni do druhých. AmonciMoábci napadli obyvatele pohoří Seír a pobili je do...
Žalmy 83:7...tábor Edomců spolu s Izmaelity, Hagrité spoluMoábci, Gebal i Amon spolu s Amalekovci, Filištíni spolu s...
Izaiáš 15:2...plakat na své výšiny. Nad osudem Nebó a Medeby Moábci kvílejí. Všechny hlavy oholeny, všechny brady...
Jeremiáš 48:28...o něm zmíníš? Opusťte města, usaďte se na skáleMoábci! Buďte jako holubice nad srázem hnízdící. Slyšeli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |