Moábcům

Hledám varianty 'moábcům' [ moábcům ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 3:28...do vašich rukou." Sestoupili za ním, obsadili Moábcům jordánské brody a nedovolili nikomu přecházet....
2. Královská 3:10...Hospodin svolal proto, aby nás vydal do rukou Moábcům?" Jošafat ale řekl: "To tu není žádný Hospodinův...
2. Královská 3:13...kdo nás tři krále svolal, aby nás vydal do rukou Moábcům." Elíša mu na to řekl: "Jakože je živ Hospodin...
2. Královská 3:22...ráno vstali, vycházející slunce ozářilo voduMoábcům ta voda z druhého břehu připadala rudá jako krev....
1. Letopisů 18:11... které ukořistil všem ostatním národům: EdomcůmMoábcům, Amoncům, Filištínům a Amalekovcům. Abišaj, syn...
2. Letopisů 20:22...zpívat a oslavovat, Hospodin proti AmoncůmMoábcům a obyvatelům hory Seír, kteří útočili na Judu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |