Moábců

Hledám varianty 'moábců' [ moábců ]. Nalezeno 6 veršù.
Deuteronomium 23:4...shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců aniMoábců. Ani jejich desáté pokolení nikdy nevejde do...
Soudců 3:29...nikomu přecházet. Pobili tenkrát asi 10 000 Moábců, samé silné a udatné bojovníky. Nikdo neunikl. Moáb...
Soudců 11:15..."Toto praví Jiftach: Izrael nezabral zem Moábců ani zem Amonců. Na cestě z Egypta Izrael procházel...
2. Samuel 8:12...ostatních národů, které si podmanil: EdomcůMoábců, Amonců, Filištínů a Amalekovců. Rovněž tak zasvětil...
Ezdráš 9:1... Chetejců, Perizejců, Jebusejců, AmoncůMoábců, Egypťanů a Emorejců. Přejímají jejich ohavnosti a...
Nehemiáš 13:1...shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců aniMoábců, protože synům Izraele nevyšli naproti s chlebem a...

Slova obsahující moábců: moábců (6) moábcům (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |