Moábští

Hledám varianty 'moábští' [ moábští ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 22:7... je požehnaný, a koho prokleješ, je prokletý." Moábští i midiánští stařešinové tedy odešli s věšteckou...
Numeri 22:8...sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští hodnostáři zůstali u Balaáma. Bůh přišel k...
Numeri 22:14...do své země. Hospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři tedy vstali a vrátili se k Balákovi se...
Deuteronomium 2:11...jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale Moábští je nazývali Emejci. Na Seíru zase původně bydleli...
Deuteronomium 2:29...mi to dovolili synové Ezauovi bydlící na SeíruMoábští v Aru. Potom přejdu Jordán do země, kterou nám dává...
2. Královská 13:20...a byl pochován. Příští jaro do země vtrhli moábští nájezdníci. Izraelci právě kohosi pohřbívali, když...
Izaiáš 15:4...a Eleale bědují, jejich nářek zní do JahcyMoábští bojovníci křičí na poplach, jejich duše je zděšená....
Izaiáš 16:4...pravé poledne! Ukryj běžence, nezrazuj vyhnanceMoábští běženci pobudou u tebe, dej jim útočiště před...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |