Mnohokrát

Hledám varianty 'mnohokrát' [ mnohokrát ]. Nalezeno 6 veršù.
Jeremiáš 14:7... usvědčují, kvůli svému jménu ale zasáhniMnohokrát jsme se odvrátili, proti tobě jsme hřešili. Ach,...
Skutky 20:2...s nimi a vyrazil do Makedonie. Prošel ty krajemnohokrát povzbudil místní učedníky a dorazil do Řecka, kde...
Římanům 1:13... Nechci, bratři, abyste nevěděli, že jsem vás  mnohokrát chtěl navštívit (ale dosud mi v tom vždy bylo...
2. Korintským 8:22...našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami přesvědčili. Teď je však...
Židům 1:1...Pána Ježíše Krista s vaším duchem.  Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze...
Židům 9:26...krví (to by pak musel od stvoření světa trpět  mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |