Misrefot majim

Hledám varianty 'misrefot majim' [ misrefot | majim ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 11:7Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským vodám, kde na zaútočili. Hospodin je vydal Izraeli do rukou, takže je pobíjeli a pronásledovali k Velkému Sidonu, k Misrefot-majim a směrem na východ k údolí Micpe. Pobíjeli je, nikdo nepřežil.
Jozue 11:8...pobíjeli a pronásledovali k Velkému Sidonu, k Misrefot-majim a směrem na východ k údolí Micpe....
Jozue 13:5Dále území Gebalských a celý Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon k Lebo-chamátu. Všechny obyvatele hor, od Libanonu k Misrefot-majim, všechny Sidonce sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal.
Jozue 13:6... Všechny obyvatele hor, od Libanonu Misrefot-majim, všechny Sidonce sám před syny Izraele...

Slova obsahující misrefot majim: |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |