Minulo

Hledám varianty 'minulo' [ minuly (3) minulo (2) minuli (2) minula (2) minul (5) minout (3) mine (2) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 32:32...Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!" A když minul Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli kyčli....
Exodus 12:23...Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krevmine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich...
Soudců 3:26...pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud  minul Pesilim a prchal směrem k Seiře. Když dorazil,...
2. Samuel 16:1...do Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův...
1. Královská 18:29...se bodali noži a oštěpy, z nich crčela krevMinulo poledne a oni stále pokračovali ve svém křepčení ...
Žalmy 77:6... Připomínám si dávné dny, časy, jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci přemítám...
Žalmy 78:57...odvrátili jako otcové jejich, tak jako křivý luk minuli cíl. Popouzeli ho svými výšinami, rozzuřili ho svými...
Žalmy 143:5... srdce mám plné zděšení. Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou...
Kazatel 3:15...měli bázeň. Co je, bylo. Co bude, je. Co minulo, Bůh vyhledá. A ještě něco jsem viděl pod sluncem:...
Píseň 3:4...jste toho, kterého z duše miluji? Jen jsem je minula, našla jsem toho, kterého z duše miluji! Držím se ho...
Jeremiáš 8:20...uráželi svými modlami, těmi cizími marnostmi?" Minuly žně, léto je pryč, a my jsme zachráněni nebyli....
Matouš 26:39...se: "Otče můj, je-li to možné, ten kalich mine! se však nestane vůle, ale tvá." Když se vrátil...
Matouš 26:42...modlil se: "Otče můj, nemůže-li tento kalich minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje vůle!" A když...
Marek 6:48...se k nim vydal pěšky po hladině a chtěl je minout. Když ho uviděli, jak kráčí po jezeře, mysleli, že...
Marek 14:35...a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula. Tehdy řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné všechno....
Skutky 12:10...je doopravdy; myslel si, že vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která...
Skutky 20:16...jsme dorazili do Milétu. Pavel se totiž rozhodl minout Efes, aby se v Asii nezdržel. Spěchal do Jeruzaléma,...
Skutky 27:9...poblíž města Lasaia. Ztratili jsme hodně časuminul dokonce i Půst a další plavba by byla nebezpečná....
Židům 4:1...dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně...

Slova obsahující minulo: minulo (2) minulosti (4) minulou (1) pominulo (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |