Milovníci

Hledám varianty 'milovníci' [ milovníky (2) milovník (4) milovníci (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 11:5...i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z...
Žalmy 97:10...Nejvyšší, nad všemi bohy jsi velmi vznešenýMilovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých...
Přísloví 8:21...kráčím, pěšinami práva se ubírám, abych své milovníky obdařila jměním, jejich pokladnice abych plnila!...
Přísloví 12:1...na zemi odplaty, čím spíše ničemové a hříšníci!  Milovník poznání miluje poučení, jen tupý mezek si nedá...
Přísloví 21:17...kdo ztratil se, ve shromáždění mrtvých spočineMilovník radovánek je vlastně chudák; milovník přepychu a...
Skutky 21:20...tisíc Židů uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona. O tobě ale mají zprávy, že učíš všechny...
2. Timoteus 3:4...nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšlivímilovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice...
Titus 1:8... opilec, hrubián ani prospěchář, ale pohostinnýmilovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |