Milky

Hledám varianty 'milky' [ milky (4) milka (7) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 11:29...žena se jmenovala Saraj a Náchorova žena Milka, dcera Hárana, otce Milky a Jisky. Saraj však byla...
Genesis 22:20...nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého...
Genesis 22:23...osm synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma rodila děti: Tebacha,...
Genesis 24:15...na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovi, synu Milky a Abrahamova bratra Náchora. Byla to překrásná mladá...
Genesis 24:24...místo k přenocování?" "Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora," odpověděla mu. Potom dodala: "Slámy a...
Genesis 24:47...dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora.' Tehdy jsem navlékl na nos kroužek a na...
Numeri 26:33...dcery. Ty se jmenovaly: Machla, Noa, ChoglaMilka a Tirsa. To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů...
Numeri 27:1... Jeho dcery se jmenovaly Machla, Noa, ChoglaMilka a Tirsa. Postavily se před Mojžíše, před kněze...
Numeri 36:11... Celofchadovy dcery Machla, Tirsa, ChoglaMilka a Noa se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se do...
Jozue 17:3...samé dcery. Jmenovaly se: Machla, Noa, ChoglaMilka a Tirsa. Ty předstoupily před kněze Eleazara, před...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |