Migdal ederem

Hledám varianty 'migdal ederem' [ migdal (4) | ederem (1) edere (1) eder (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 35:20Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na hrobě Ráchel dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem.
Genesis 35:21...dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo...
Micheáš 4:7Kulhavou obdařím potomky, ze zahnané učiním mocný lid a Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře Sion od toho dne navěky. Migdal-edere, ty Věži stáda, pahorku Dcery sionské, k tobě se navrátí dávná vláda, království Dcery jeruzalémské.
Micheáš 4:8...nad nimi na hoře Sion od toho dne navěkyMigdal-edere, ty Věži stáda, pahorku Dcery sionské, k tobě...

Slova obsahující migdal ederem: |

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |